Тарас ЛЮТИЙ. Закінчив Київську політехніку (інженер-конструктор) – 1996; університет «Києво-Могилянська академія» (бакалавр філософії – 1998, магістр філософії – 2000). Кандидат філософських наук (2001). Доктор філософських наук (2009). З 1998 р. – працює в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (старший науковий співробітник відділу філософської антропології). Викладач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА (читає курси: «Філософія Ніцше», «Європейський нігілізм», «Аксіологічні виміри літератури», «Філософсько-антропологічні експлікації “нерозумного”») та Інституту релігійних наук св. Томи (курс «Вступ до філософії»). З 2008 - 2011 рр. – менеджер програми «Соціальний капітал і Академічні публікації» Міжнародного фонду «Відродження».

http://www.filosof.com.ua/vphilantrsp_lutyj.htm

Автор понад 40 наукових праць, зокрема, монографій: «Нігілізм: анатомія Ніщо» (2002), «Культура масова і популярна: теорії та практики» (у співавторстві, 2007), «Розумність нерозумного» (2007). У 2007 р. вийшла також збірка малої прози  «Вулики сновидінь».

Тарас Лютий, авторська сторінка

Taras Lyuty. Graduated from the Kiev Polytechnic Institute (engineer of computer design) – 1996; National University of Kyiv-Mohyla Academy [NaUKMA] (Bachelor of Philosophy – 1998, Master of Philosophy – 2000). PhD (2001), Doctor of Philosophy (2009). Since 1998 – works at the Institute of Philosophy named after H. Skovoroda of the National Academy of Science of Ukraine (Senior Research Fellow of the Philosophical Anthropology Department). Docent of Philosophy and Religious Department of NaUKMA (courses: «Nietzsche’s Philosophy», «European nihilism», «Axiological Measurement of Literature», «Philosophical and anthropological explication of "Unreason"», «Theory of Mass Culture»). Professor of Institute of Religious Sciences of St. Thomas (course "Introduction to Philosophy). 2008-2011 – Program Manager "Social Capital and Academic Publications” International Renaissance Foundation.
The author of over 40 scientific publications, including monographs: "Nihilism: anatomy of Nothingness" (2002), "Mass/Popular Culture: Theories and Practices" (co-authored with Oleh Yarosh, 2007), "The Reason of Unreason" (2007). In 2007 wrote a small collection of prose "The Hives of Dreaming”.

 

 

Що таке "національна ідея"?

За какой чертой патриотизм превращается в шовинизм?

Тарас Лютий на телеканалі КГР ТРК

http://rutube.ru/tracks/3484915.html?v=5fa15ffb942dff0d11164b01d1db0a0d

http://rutube.ru/tracks/4627157.html?v=e5ab524fb7f0e4563df1df84882601df

У програмі PRO читання

http://www.youtube.com/watch?v=n2zKD0opQwY&feature=related

Моя музика:

буддійсько-медитативна

Український літературний подкаст

Тарас Лютий читає "Наркіса" Григорія Сковороди

http://ukrlitpodcast.rpod.ru/244784.html

Создать бесплатный сайт с uCoz